10.12.2008

საცდელი პროექტები


II ნაკადი

– ნანა ხარაძე – 102–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "აკაკი წერეთელი"
– ნონა ოზბეთელაშვილი – 102–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "აკაკი წერეთელი"
– მაია ჯანგებაშვილი – 107–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი
"სიტყვა ხატული"
– ირინა სირაძე – 107–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "ნიკოფსიიდან–დარუბანდამდე"
–მაია ოსიყმიშვილი –117–ე საჯ. სკოლა
– ხათუნა სულიაური –117–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "ანტიკურობის საოცრებანი"
– მარინა ტარუღიშვილი – 124–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტები: "ქართული სამოსელი" ,
"შობა–ახალი წელი საქართველოში"
"ძველი თბილისის სურათები"
– გიორგი მურადაშვილი – 124–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი
– ლელა ჯანჯიბუხაშვილი – 124–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი
– მაია ნიკოლაიშვილი – 128–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "ახალი წელი საქართველოში"
– ნათია დონდუაშვილი – 128–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი –
"ART_ისტები"
– ნინო ბიწაძე –128–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "სამყარო მშვენიერია!"
– მედეა გოცაძე – 130–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი – "ფოლკლორი"
– ირინა კალატოზიშვილი – 130–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი
– ნინო თოდაძე –130–ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი
– ნონა ჯაჯანიძე – 133–ე საჯ. სკოლა
– ნანა ექიზაშვილი – 133–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი – "ანდაზები და ხალხური გამონათქვამები"
– ია ხითარიძე – 133–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი
– მაია ხუციშვილი – 136–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი – "ტერორიზმი"
– ნინი ყაჭეიშვილი –136–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტი
– მაკა გაბუნია –136–ე საჯ სკოლა
საცდელი პროექტიI ნაკადი


თეა მაჭარაშვილი - 142-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "კრიტიკა და კრიტიკოსები"
– ირინა რუხაძე - 146-ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი "
თუ არა ცივილიზაცია მაშ რა?"
ლეილა ქავთარაძე - 146-ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი "თუ არა ცივილიზაცია მაშ რა?"
– დათო ახალაია - 146-ე საჯ. სკოლა
საცდელი პროექტი "თუ არა ცივილიზაცია მაშ რა?"
– თამილა ნაცვლიშვილი - 103-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "საქართველოს კუთხეები"
– ნინო იაკობიძე - 103-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ქალი"
– მზია კუბლაშვილი – 140–ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "პარანორმალური მოვლენები"
– მაია ვერძეული 118–ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ჩემი დედულეთი"
– დარეჯან ტატუაშვილი137–ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "მათემატიკა ჩვენს გარშემო"
– ნათია ბეჟიტაძე – 123–ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "მითოლოგია"
– ია გიგიბერია– 123 საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "წყალი–სიცოცხლეა"
– რუსუდან ოძელაშვილი –137–ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი " საქართველოს დაკარგული შვილები"
– თამილა კირთაძე - 118-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ქართული სპორტი"
– ნუგზარ ბარდაველიძე -123-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ექსკურსია"
– ეთერი გუდაძე - 118-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ღიმილის ფასი" ბორჯომის ხეობა
– ნათია თათულაშვილი - 137-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "უკვდავი შარავანდედი"
– მაია ხოჭოლავა - 142-ე საჯარო სკოლა
საცდელი პროექტი "ფავორიტი"